logo

Pendampingan / In House Training / Sosialisai

Pelaksanaan konsultansi, pendampingan dan in house training dilakukan baik secara kelembagaan maupun dengan penyediaan tenaga ahli atau teknikal asisten secara individual